PROFI-DANĚ Nezařazené Nový daňový řád od 1.1.2011 (místní příslušnost)

Nový daňový řád od 1.1.2011 (místní příslušnost)

V řešení místní příslušnosti je mírné zlepšení ve prospěch podnikatelů. Nový daňový řád natvrdo přijal formální princip adresy zapsané v OR, ŽR a jiných registrech (bez ohledu, kde firmy fakticky podniká, má prostory atd.).

Praha patrně nechtěla přijít o výnos z daně z příjmů, který na ní díky firmám připadá. Vypadalo by to jako úplné vítězství, ještě víc firem do PHA a tím zahltit pražské FU a fakticky tak vyloučit možnost býti kontrolován u spousty firem.

Ale:

Na druhou stranu tento FU bude moci provést přímo úkony na území jiného FU, aniž by je o jejich provedení žádal (tedy přímo bez papírování).

Dožádání samotné zůstalo zachováno, teď pro případ, že by FU sídla činilo potíže úkony učinit. Ale navíc je tam i podstatné rozšíření úkonů. Od 1.1.2011 tedy nejen jednotlivé úkony, ale celé sady úkonů včetně možnosti pověřit jiný FU provedením celé daňové kontroly.

Závěr?

a) Praha nepřijde o svůj podíl na výnosech z daně z příjmů

b) firmy, které přejdou do PHA a budou se chovat nenápadně, se budou úspěšně vyhýbat kontrole

c) když už dostane FU z PHA podezření, bude snažší kontrolu dotáhnout do konce

Related Post