PROFI-DANĚ Nezařazené II. pilíř důchodové reformy

II. pilíř důchodové reformy

Stav důchodové reformy v ČR je takový, že od účasti v ní už odstoupili 3 finanční instituce (ING PF, AXA PF, AEGON PF). Conseq se do II.pilíře vůbec nepřihlásil, budou jen v III.pilíři. Díky odlivu lidí k II.pilíři se zmenší náhradový poměr, což pošle I. pilíř (průběžný) ještě do větší ztráty. Ale zrekapitulujme si to:

 • jednou provedený přestup do II.pilíře již nelze zvrátit, nikdy
 • po odchodu do důchodu peníze v penzijním fondu nezůstávají, přesunou se do životních pojišťoven a právě při tomto přechodu se odhaduje ztráta hodnoty o cca 20-30% z důvodu přepočtu. (přepočet dle úmrtnostních tabulek)
 • neexistuje garance NULY, pokud fond bude špatně hospodařit bude se naspořená hodnota snižovat
 • neexistuje garance PŘEŽITÍ fondu do doby Vašeho odchodu do důchodu
 • naroste administrativa zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby účastné v II. pilíři, to zvedne náklady na zpracování mezd (elektronické měsíční přehledy, roční zúčtování, odpovědnost za správnost výpočtu a odvedení)
 • do této doby se neposílají na FU žádné konkrétní informace o výplatách jednotlivým zaměstnancům, tyto informace bude mít FU poprvé automaticky k dispozici
 • důchodová reforma neřeší schodek republikového důchodového účtu, nýbrž ho pošle ještě do větší ztráty, dojde totiž ke snížení náhradového poměru (současní důchodci berou asi 47% průměrné mzdy, spadne to na cca 37%) a místo pozvolného klesání kupní síly důchodu tu budeme mít skokový propad, čím víc lidí přejde do II.pilíře tím bude schodek prvního větší a budou se muset zvyšovat daně, snižovat důchody.
 • důchodová reforma řeší problém penzijních fondů, které mohou dostat do správy až 10 mld.Kč ročně
 • OECD ve své zprávě ohodnocuje námi použitý systém penzijní reformy jako administrativně nejvíce nákladný
 • při vstupu do důchodu nelze naspořené peníze vybrat, pouze lze zvolit jak dlouho se bude důchod vyplácet (nikdy-pozůstalostní, 20 let, doživotně)
 • za získání klienta dostane dealer 830 Kč (možná i více, z jiného zdroje finanční instituce), kdo to zaplatí? Strhne se to z účtu klienta, zvýší se poplatek správce fondu.

Výsledek je takový, že ten kdo přestoupí do II. pilíře se současně v ten stejný okamžik indikuje k ústavnímu léčení. S odpovědným přístupem tohle prostě nelze udělat.

V Maďarsku sice nedošlo k znárodnění, ale změnou podmínek vládnoucí strana lidi z II.pilíře vyhnala. Proč? Protože přesunem peněz z I.pilíře do II.pilíře a masivní účastí lidí v II.pilíři se dostal průběžný (původní) systém do takové finanční nerovnováhy, že by ti co zde zůstali nic nedostali. U nás je nedostatečnost I.pilíře uváděna jako důvod pro přechod do II.pilíře, ale to je právě to co by při masivní účasti dostalo I.pilíř na kolena. Prostě jako si pod sebou řezat větev.

Sice je účast v I.pilíři stále povinná a po přihlášení se k II.pilíři se budou přeposílat 3 procentní body z celkového odvodu do I.pilíře na II.pilíř (když přidáte další 2 % z vlastního, patrně čisté mzdy), ale průběžný pilíř je už dnes ve ztrátě.

Pokud existence II.pilíře a peníze do něj posílané budou příčinnou významného poklesu peněz v I. původním pilíři, bude hrozit, že stát bude muset I.pilíř stejně dotovat (což dělá už dnes). V tom případě politici bez problémů rozhodnout o změně parametrů II.pilíře a učiní účast v něm nevýhodnou (nedovolí si jej zrušit, to by hrozili mezinárodní žaloby od bank, vlastně stejně dodatečně upravovali zdanění u fotovoltaiky).

(vytaženo, doplněno a volně okomentováno na základě článku “Důchody by měly být pohyblivé” s novým senátorem a bojovníkem s korupcí Ing. Libor Michálek v MF Dnes z 26.11.2012)

Doplnění (citace Týden 4/2014, str. 62 Vladimír Bezděk “Máme za sebou “rok sucha”)

Jakýkoliv pilíř bude prohlubovat deficit státního důchodového pilíře. To je pravda a bylo by absurdní tvrdit cokoliv jiného.

(všichni nahoře to věděli a mlčí, prostě se k nám chovají jako k stádu hloupých ovcí)

Related Post

Family & FundFamily & Fund

Trocha historie a úvah Ve středověku v českých zemích existoval institut “rodinný nedíl” tak jak je stále nazýván a jak se o něm přednáší na právnických fakultách. Nabýval dvou podob,