Daňové poradenství

Máme bohaté zkušenosti v následujících oblastech:

 • Implementace podnikových ERP systémů
  • Aktivity – analyzujeme činnost klienta a stávající procesy s ohledem na odstranění problematických míst a vzhledem k jeho budoucímu vývoji, zavedeme systém a následně poskytujeme podporu při zaškolení zaměstnanců a rozběhu procesů “ponovu”
  • Cíl – využít implementaci ERP ke kvalitativnímu skoku u klienta
 • Řízení a administrace veřejných zakázek dle zákona o ZVZ
  • Aktivity – asistence při VŘ u klienta dle dohodnutého rozsahu. 
 • Odborná podpora v podnikových rozhodovacích procesců
  • Aktivity – provedeme analýzu rozhodovacího úkolu a zpracujeme doporučení. Zohledníme právní, finanční, účetní, daňové, organizační hlediska. Vyhodnotíme časové dopady rozhodnutí. Vše ve více variantách na každém rozhodovacím uzlu.
  • Cíl – doporučit rozhodnutí, které bude z dlouhodobého hlediska správné
 • Projektové řízení 
  • Aktivity – vedení projektů, vyhodnocení úspěšnosti, plánování projektů. Vyhodnotíme dosavadní průběh projektu, doporučíme změny. Zrevidujeme personální, finanční, časové a personální nároky projektu a dál jej dovedeme do úspěšného závěru.
  • Cíl – Vést celý projekt nebo asistovat projektovému managementu a dovést jej do cílové podoby v stanoveném časovém a finančním rámci. 
 • Controlling – firemní finanční řízení
 • IT poradenství – využití IT v podnikovém řízení
 • DUE DILIGENCE – prověření účetnictví, daní a smluv při akvizicích
 • Aktivity – přípravíme kupní-prodejní proces, oslovíme možné zájemce, zorganizujeme a provedeme due diligence (právní, účetní a daňové prověření), doporučíme vhodný způsob nákupu vzhledem k nalezeným rizikům včetně smluvního ošetření
 • Cíl – odhalit co nejvíce skrytých hrozeb při koupi firmy, doporučit jejich ošetření, popřípadě vybrat jiný způsob akvizice-nákupu firmy

Pozn – větší firmy už nelze nakoupit přes faktury, je potřeba převzít firmu jako celek, tady narážíme na ochotu majitele poskytnout informace (smluvní zachycení mlčenlivosti je samozřejmostí). Dalším problémem je cena, vlastní vyjednávání ohledně úprav ceny na základě předkládaných důvodů se může protáhnout i přes rok.