PROFI-DANĚ Nezařazené Změny ve stavebním spoření od 1.1.2011

Změny ve stavebním spoření od 1.1.2011

V souvislosti se snížením státního příspěvku na stavební spoření, bude změněn i zákon o daních z příjmů a to tak, že státní podpora na kterou vznikl nárok v 2010 a bude připsána na účet v 2011, bude zdaněna 50% srážkovou daní.

To znamená, že snížení státní podpory z 15% na 10% dohromady se 50% srážkovou daní, znamená, že státní podpora připsaná na účet bude cca 5%.

Asi by to bylo neprůchodné, když by se to udělalo rovnou.

Related Post