PROFI-DANĚ Nezařazené Family & Fund

Family & Fund

Trocha historie a úvah

Ve středověku v českých zemích existoval institut “rodinný nedíl” tak jak je stále nazýván a jak se o něm přednáší na právnických fakultách. Nabýval dvou podob, šlechtický a selský.

Uživit rodinu znamenalo nedrobit rodinný majetek. Ten přecházel pouze na jednoho člena rodiny (prvorozený syn). Tehdejší společenské zřízení (stavovská monarchie) a stav technologií (převážně ruční výroba a zemědělství s trojpolním systémem hospodaření) učinily z rodinného nedílu nutnost. 

Současnost

V podstatě stejné pravidlo platí dodnes. Nelze rozprodat majetek či ho zablokovat nesmyslnými spory. Díky rozvoji civilizace a přebírání “šikovných” právních instrumentů máme poněkud širší možnosti. (např. fondy, nadace, investiční akciovky, dědické odkazy, dědění s podmínkou, německý model správy společnosti dozorčí radou, evropská akciová společnost, daňové ráje, off-shore společnosti, anonymizace vlastnictví atd.) 

Jak na to?

 Můžeme na schůzce probrat věci jako

 • Family office
 • konsolidace neboli zjednodušení správy majetku
  • mezigenerační transfer předání firmy
  • rodinný holding
  • nadace
  • svěřenský fond
  • Asset management
  • Risk management 
  • Wealth Management  
  • Wealth planning
  • struktura řízení majetku
  • benefity členům rodiny
  • ochrana před předčasným úmrtím (dědické řízení a spory, manželské spory) snížení nervozity ostatních členů rodiny
  • plánování nástupnictví
  • rodinná firma
  • správa majetku v budoucnosti

Proč my?

Jako daňový poradce se vlastně stále zabývám ochranou majetku klientů. A jako vlastní daňové poradenství i tento úkol se snažím dělat co nejlépe. To, že FAMILY & FUND poradenství patří mezi moje běžné úkoly poznáte na první schůzce.

Related Post