PROFI-DANĚ Nezařazené Převzetí účetnictví – to byste nevěřili

Převzetí účetnictví – to byste nevěřili

K napsání tohoto příspěvku mne přivedly zážitky z přebíraných účetnictví. No posuďte sami:

 • hospoda – klient musel předchozího účetního ke každému termínu DPH hledat po místních hospodách, s cílem získat od něj vyplněný formulář DPH a částku, kterou má zaplatit
 • zkreslené účetnictví – po převzetí účetnictví a zkoumání co tam všechno je, jsme nalezli na majetkových účtech auto na úvěr, které je dávno prodané, zmatky v odpisování, výsledkem byla dodatečná daňová přiznání a změna HV minulých období o částku cca 970 tis.Kč do ztráty (účetnictví připravené ke prodeji firmy bylo významně zkreslené)
 • dokladová inventura – tradiční téma při přebírání účetnictví, v zákoně o účetnictví je stanovena povinnost inventarizovat všechny rozvahové účty, přesto se naši klienti dozvěděli od předchozích účetních, že to není povinnost, mám – nedám, nedám, stačí Vám hlavní kniha. Moje rada zní NEPLAŤTE JIM DOKUD VÁM NEPŘEDAJÍ TO CO JE POVINNOST VYTVÁŘET ZE ZÁKONA A CO UŽ MÁTE ZAPLACENÉ
 • přerušené odepisování – budova zůstává v majetku cca 30 let, často se za tu dobu provede nějaké TZH nebo se přeruší daňové odpisování, a jsou účetní programy či účetní kteří neumí počítat odpisy v následujících letech a když my to přebíráme, tak docházíme k rozdílným částkám při přepisu budovy na inventární kartu
 • stavba za 2,451 mil.Kč – v účetnictví nepořádek, čistíme, hledáme, ale zůstává nám stavba za 2,451 mil.Kč, kterou stále nemůžeme najít, k účtům nebyl rozpis, inventární karty majetku žádné, bývalá účetní nekomunikuje
 • odpis pozemku – pozemek se neodepisuje, to však předchozí účetní neví a tak spolu se stavbou do nákladů dává i kus ceny pozemku, naštěstí jen 2 roky a to spraví dodatečné přiznání
 • pokladna 5,5 mil.Kč – předchozí účetní neměl/la povědomí o tom, že stav pokladny na konci roku musí aspoň trochu býti reálný, v tomto případě toho bylo ale víc a pro majitele bylo nejjednodušší poslat firmu do konkurzu
 • na co SALDO – saldokonto je takový přehledný typ sestavy, zobrazující informace o úhradách faktur (tím lze i včas nalézt chybu), v jedné firmě to účetní nepoužívaly protože to počítač sestavoval moc dlouho a v druhé firmě měly zase výmluvu, že to nepoužívají, protože z toho lezou nesmysly. Výsledek? Saldokonto neuhrazených došlých faktur o 50 stránkách.
 • výpovědní doba – předchozí účetní trvala na dodržení výpovědní doby dle smlouvy o zpracování účetnictví, takže klient zaplatil zpracování 1q2013 2x. Je totiž nanejvýš vhodné míti celé jedno účetní období v jednom účetním SW (kvůli tiskovým sestavám, které pak nemusíte tvořit ručně sčítáním 2 sestav z různých programů).
 • polotovar u kontroly – účetní předala pracovníkovi FU u kontroly polotovar, nedodělané účetnictví s nadbytečnými dokumenty a osobními poznámkami, pro FU to byla jak svatá zpověď a výsledkem byl doměrek ve statisících.
 • účetnictví SVJ – pomáhal jsem nově zvolenému předsedovi SVJ zrekonstruovat staré roky, podvojné účetnictví ve formě amerického deníku v EXCELU, ale nesedí vazby mezi roky, MD se nerovná DAL, špatné přeúčtování HV každý konec roku a přeúčtování na členy, nevím jak předchozí toto mohli odprezentovat členům
 • sklad v množství – nový klient, drobná výroba, když se ptám na sklad, tak zjistím, že jsou v Pohodě neboť vedou skladovou evidenci pouze v jednotkách množství, žádné korunové vyjádření. Takže nemají jak ocenit nedokončenou výrobu a výrobky na skladě na konci roku. Pro FU je to oblíbená položka k hledání i doměření, snadno vypočítatelná a vysoká částka z jedné jediné účetní operace, která se navíc nedotkne DPH.

Pozn: k dokladové inventuře – máme také kladné zkušenosti, kdy novému majiteli firmy účetní předal i zálohu dat z jejího účetního SW, nebo kdy předchozím účetním byla firma Deloitte a předala naprosto ukázkově zpracovanou dokladovou inventuru (odkazy, kopie, osobní poznámky, emaily).

Related Post