PROFI-DANĚ Nezařazené Nový daňový řád od 1.1.2011 (finanční sankce)

Nový daňový řád od 1.1.2011 (finanční sankce)

Tak tady nám podstatně přituhuje, neboť FU má nyní širší možnost udělování jednotlivých sankcí ve finanční podobě, jsou to:

A) POŘÁDKOVÁ POKUTA

        1) pořádková pokuta za ztěžování při jednání – rušení pořádku, urážky (max. 50 tis.Kč opakovaně)

        2) pořádková pokuta za závažné ztěžování ve správě daní – ani na výzvu nesplním procesní povinnosti nepeněžité povahy např. nedoplním registraci o potřebné údaje (max. 50 tis.Kč opakovaně)

B) POKUTA ZA OPOŽDĚNÉ TVRZENÍ – pozdě podávám daňová přiznání. Tato nečinnost je oceněna minimálně 500 Kč, maximálně 300.000 Kč. Počítá se prodlení s podáním až nad 5 pracovních dnů. Ve skutečnosti to bude více neboť sankce je promilech za každý kalendářní den a když se v podstatě nevyměří pokud nepřesáhne 500 Kč, tak …. Pokuta bude sdělována platebním výměrem.

Každopádně je to další nová sankce a možnost jak donutit daňové subjekty podat přiznání a tím začít komunikovat se správcem daně.

C) PENÁLE – zůstává v původním znění (tedy jednorázové částky % z rozdílu), kromě snížení daňové ztráty, kde došlo ke snížení penále z 5% na 1%

D) ÚROK – nyní je tam odklad výpočtu úroku z prodelní o 5 pracovních dní ode dne splatnosti, to aby se eliminovala různá prodlení majících původ v bankovních systémech a daňové subjekty za ně nebyli postihovány.

E) ÚROK OD FU

Pokud se ukáže rozhodnutí FU nicotným atd. a dojde tedy k tomu, že částka byla zaplacena na FU bezdůvodně, bude finanční úřad povinen zaplatit z takto neoprávněně držených peněz úrok.  (formou jeho připsání na účet daňového subjektu)

Vymožení nedoplatku

FU může použít daňovou exekuci – soudní exekuci – soudního exekutora. Zajímavou novou možností je stanovit daňovému subjektu povinnost učinit prohlášení o svém majetku. Po tom co je k tomuto správcem daně vyzván již nemůže majetek prodat (neúčinnost právního úkonu).

Related Post