PROFI-DANĚ Nezařazené Mini one stop shop (MOSS)

Mini one stop shop (MOSS)

Poskytovatelé elektronických služeb občanům jiných členských států mohou od 1.1.2015 využít zjednodušený postup (lze se k němu registrovat už nyní). 

Přínosy, které MOSS přináší si představíme nejlépe na příkladu: programátor-grafik vytvoří osobní-zájmové webové stránky pro osobu z SRN. V současnosti by se měl zaregistrovat k DPH v Německu a odvádět tam příslušné DPH. Pokud takových zákazníků má víc, měl by se zaregistrovat k DPH v každém jednotlivém EU státě. V návaznosti na to si hlídat aktuálnost svých registračních údajů v každém EU státě a podle pravidel každé země tam nejen hlášení podávat, ale i částku DPH platit. Popřípadě řešit problémy a nejasnosti s příslušnými finančními orgány.

10.12.2014 se však zaregistruje k režimu MOSS a od 1.1.2015 bude celou evropu řešit skrze hlášení odeslané na český FÚ. A na český FU také pošle jednu jedinou částku za celou Evropu.

Nejedná se jen o programátory, ale také například:

Příloha I nařízení Rady (EU) č. 282/2011

1) Hostitelství internetových stránek (web-site hosting a web-page hosting), dálková údržba programů

a zařízení:

a) web-site hosting a web-page hosting;

b) automatizovaná online dálková údržba programů;

c) správa vzdálených systémů;

d) online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky;

e) online poskytování prostoru na disku na žádost.

2) Dodání programového vybavení a jeho aktualizace:

a) přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích/účetních

programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací;

b) programové vybavení blokující bannerové reklamy, též známé pod označením „bannerblockers“;

c) ovladače ke stažení, jako je programové vybavení, které umožňuje počítačům pracovat s periferním

zařízením, například tiskárnami;

d) online automatizovaná instalace filtrů na internetových stránkách;

e) online automatizovaná instalace bezpečnostních bran (firewalls).

3) Dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází:

a) přístup k variantám pracovní plochy nebo jejich stahování;

b) přístup k fotografiím nebo obrázkům či spořičům obrazovky a jejich stahování;

c) digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací;

d) odebírání online novin a časopisů;

e) statistické údaje ohledně přihlašování a odhlašování a návštěvnosti internetových stránek;

f) online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí;

g) online informace generované automaticky programovým vybavením z konkrétních údajů

zadávaných příjemcem, jako jsou právní či finanční údaje, zejména takové údaje, jakými jsou

průběžně aktualizované údaje týkající se akciových trhů;

h) poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách;

i) používání vyhledávačů a internetových adresářů.

4) Dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a dodání politických, kulturních,

uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí:

a) přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů nebo mobilních telefonů;

b) přístup ke znělkám, úryvkům, vyzváněcím melodiím a jiným zvukům nebo jejich stahování;

c) přístup k filmům nebo jejich stahování;

d) stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů;

e) přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných podobných

elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni.

5) Poskytnutí služby výuky na dálku:

a) automatizovaná výuka na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné

elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský

zásah včetně virtuálních tříd, s výjimkou případů, kdy je internet nebo podobná elektronická síť

používána jako nástroj pouze pro komunikaci mezi učitelem a studentem;

b) pracovní sešity vyplněné žáky online a ohodnocené automaticky bez lidského zásahu.

Elektronicky poskytované služby nezahrnují zejména:

a) služby rozhlasového a televizního vysílání;

b) telekomunikační služby;

c) zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky;

d) disky CD-ROM, diskety a podobné hmotné nosiče;

e) tiskoviny, jako jsou knihy, informační zpravodaje, noviny nebo časopisy;

f) CD a audiokazety;

g) videokazety a DVD;

h) hry na discích CD-ROM;

i) služby odborníků, jako jsou právníci a finanční poradci, kteří radí svým klientům elektronickou

poštou;

j) vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes Internet nebo elektronickou síť, tj. přes

dálkové spojení;

k) offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení;

l) offline služby uchovávání dat;

m) reklamní služby, zejména v novinách, na plakátech nebo v televizi;

n) služby telefonní podpory;

o) vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy, jako jsou poštovní kurzy;

p) klasické aukční služby závisející na přímém lidském zásahu bez ohledu na to, jakým způsobem jsou

podávány nabídky;

q) telefonní služby s video složkou, rovněž známé jako videofonní služby;

r) přístup na internet a world wide web;

s) telefonní služby poskytované přes Internet;18

t) vstupenky na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce

rezervované online;

u) ubytování, pronájem vozidel, restaurační služby, přeprava cestujících nebo podobné služby

rezervované online.

Telekomunikační služby

(dle čl. 6a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č.

282/2011)

Telekomunikační služby ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2006/112/ES zahrnují zejména:

a) pevné a mobilní telefonní služby pro obousměrný přenos hlasu, dat a videa, včetně telefonních

služeb s obrazovým prvkem (videofonní služby);

b) telefonní služby poskytované přes internet, včetně hlasových služeb přes internet (Voice over

Internet Protocol – VoIP);

c) hlasovou schránku, čekající hovor, přesměrování hovoru, identifikaci volajícího, třícestnou

konferenci a jiné služby řízení hovorů;

d) pagingové služby;

e) audiotextové služby;

f) fax, telegraf a dálnopis;

g) přístup na internet, včetně world wide webu;

h) připojování soukromých sítí poskytující telekomunikační spojení pro výhradní použití daným

zákazníkem.

Telekomunikační služby ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2006/112/ES nezahrnují:

a) elektronicky poskytované služby;

b) služby rozhlasového a televizního vysílání.

Služby rozhlasového a televizního vysílání

(dle čl. 6b prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č.

282/2011)

Služby rozhlasového a televizního vysílání zahrnují zejména:

a) rozhlasové nebo televizní pořady vysílané nebo přenášené rozhlasovou nebo televizní sítí;

b) rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě

(IP streaming), pokud jsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo

televizní sítí.

Služby rozhlasového a televizního vysílání nezahrnují:

a) telekomunikační služby;

b) elektronicky poskytované služby;

c) poskytování informací o konkrétních pořadech na požádání;

d) převod práv rozhlasového a televizního vysílání nebo přenosových práv;

e) nájem technického vybavení nebo zařízení k příjmu vysílání;19

f) rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě

(IP streaming), pokud nejsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou

nebo televizní sítí.“

Related Post